Advokat Vuk Vuković

062 895 0759
Nova 109 br 39/2 - Beograd; Palilula; Višnjica;
http://www.bvlaw.rs
http://www.advokatvukvukovic.com
info@bvlaw.rs
kancelarija@advokatvukvukovic.com
Advokati

Bavimo se zastupanjem domaćih i stranih fizičkih i pravnih lica pred sudovima, državnim organima i trećim licima u parničnim, krivičnim i upravnim postupcima.

Imamo veliki broj uspešno rešenih predmeta a posebno predmeta visokog stepena složenosti i velike vrednosti.

Cilj nam je da uz veliki stepen razumevanja i pažnje za naše klijente ostvarimo najbolje moguće rezultate i najpovoljnija pravna rešenja.

©Imenik.co 2019
poslovni imenik Srbije