Advokat Jovan Šaletić

011/369-27-87
Vojvode Stepe 30 - Beograd;
https://advokat-jovan-saletic-law-office-saletic.business.site/
jovan_saletic@yahoo.com
Advokati

Advokatska kancelarija Šaletić, čiji je osnivač advokat Jovan Đ. Šaletić, bavi se pružanjem pravne pomoći, davanjem pravnih saveta i mišljenja, zastupanjem fizičkih i pravnih lica pred redovnim i posebnim sudovima, državnim organima i drugim pravnim licima, konsultacijama i davanjem saveta u pripremi pravnih dokumenata, obavljanjem drugih poslova pravne pomoći u ime i za račun domaćih i stranih fizičkih i pravnih lica, na osnovu kojih se ostvaruju prava ili štite slobode i drugi interesi.

©Imenik.co 2019
poslovni imenik Srbije