Autorska prava Rezultata: 3

  1. Duke&Peterson
    Stari grad, Beograd
  2. Autorski biro
    Palilula, Beograd
  3. Intelekt
    Stari grad, Beograd
Info

Autorsko pravo

Autorsko pravo je pravo koje uživaju stvaraoci (autori) književnih, naučnih i umetničkih dela (autorska dela)

Autorsko pravo im daje isključivo pravo korišćenja ili odobravanja drugima korišćenja svog dela, a uključuje i sistem zaštite tih prava.

©Imenik.co 2019
poslovni imenik Srbije